0032 479 94 82 53Contacteer ons

Product was successfully added to your shopping cart.

Tea Brewing

Na het water,is thee de populairste drank op de planeet. The tea plant's scientific name is Camellia sinensis and its related to the Camellia japonica, a familiar tree or shrub. De wetenschappelijke naam voor de theeplant is Camellia sinensis en is gerelateerd aan de Camellia japonica, een bekende boom of struik. Grown best in tropical and subtropical climates with abundant rainfall and rich soil, the tea plant can grow to heights of 30 feet if left unpruned. Die groeit het best in tropische en subtropische klimaat met overvloedige regenval en rijke grond. Zo kan de theeplant tot 30 meter hoog worden indien hij niet gesnoeid wordt . Tea plants or bushes are usually maintained or pruned back to three-five feet. Meestal worden ze wel gesnoeid tot 1 à 2 meter zodat hetThis height allows for convenient plucking of tender tea leaves. gemakkelijker plukken is van de theebladeren. Pruning also stimulates the growth of new young leaves or flush. Snoeien stimuleert ook de groei van nieuwe jonge bladeren. If properly cultivated, tea bushes can have a productive life span exceeding 100 years. Als dit goed wordt gedaan , kunnen theestruiken een productieve levensduur hebben van meer dan 100 jaar . All teas originate from one of two important subspecies, either the Assam type (assamica) or China type (sinensis). Alle theesoorten zijn afkomstig van twee belangrijke soorten theestruiken , ofwel de Assam type (assamica) of China type (sinensis). Grown in India, Sri Lanka and in other parts of the world, the Assam type tea produces large, strong tasting leaves. Geteeld in India, Sri Lanka en in andere delen van de wereld, produceert de Assam theestruik grote sterk smakende bladeren. The China tea type, cultivated in China, Taiwan, Japan and parts of Darjeeling, yields a more delicate tea with smaller leaves. De Chinese theestruik, gecultiveerd in China, Taiwan, Japan en delen van Darjeeling, levert een meer delicate thee met kleinere bladeren. Climate and geographic location, including the altitude and soil, all play a role in determining the quality of tea. Klimaat en geografische ligging, alsook de hoogte en de kwaliteit van de bodem, spelen allemaal een rol bij het bepalen van de kwaliteit van de thee. The plant flourishes at altitudes between 2000 and 6500 feet. De plant bloeit op een hoogte tussen 2000 en 6500 meter. The finest quality teas grow at higher elevations where the cool climate slows growth, allowing more concentrated flavours to develop in the leaves. De beste kwaliteit thee groeit op grotere hoogte, waar het koele klimaat ​​de groei vertraagt, waardoor meer geconcentreerde smaken zich ontwikkelen in de bladeren. However, many good teas also grow at low elevations near sea level. Toch groeien ook veel goede thee soorten op lage hoogtes in de buurt van de zeespiegel. The tea industry uses generations of vegetative propagation and leaf cuttings from the best plants to clone productive bushes that yield superior tasting tea. De thee-industrie maakt gebruik van generaties van vegetatieve vermeerdering en door stekken van de beste planten te klonen van productieve struiken die een superieure smaak thee opleveren.